قرمز سبز آبي خاکستري
صبح و شب در فراگيري دانش بودن، نزد خدا برتر از جهاد در راه خداي است . [پيامبر خدا صلي الله عليه و آله]
پارسي يار
شبکه اجتماعي پارسي زبانان [نسخه آزمايشي]
عضويت