شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

تسبیح دیجیتال
+ بسم الرب الحسين عليه السلام پيروزي بزرگ صداقت وراستي برملت وخادم واقعيشان احمدي نژاد عزيز مبارك
تسبیح دیجیتال
عليرضاژيانپور
رتبه 0
0 برگزیده
210 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
عليرضاژيانپور عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله تير ماه
vertical_align_top