بخش های مرتبط
پيام
ساعت ویکتوریا
+ بنام خدا،فرزندان روح الله،به پاخيزيد وبا سيل خروشانتان،بارمز مقدس يازهراسلام الله عليهاازفرزندمظلوم خميني كبيرمحمود احمدي نژاد حمايت كنيدان شاءالله شنبه جشن غلبه حق بر باطل،صداقت برشانتاژومونتاژ،صداقت وادب بردروغ ورياوزر وزور
برای ارسال نظر یا علاقه مندی لطفا وارد شوید
سلاله-2
به نام خدا سلام .بايد بدانيم تمام کانديداي محترم براي خدمت به جامعه ي اسلامي آماده اند ان شاءالله.ياحق
عجب ! بنده با حق در نظر شما كاري ندارم ، محترم است ، ولي با باطل در نظر شما چرا ، چراكه مثل اينكه شوراي نگهبانتان را هم قبول نداشته باشيد گويا ! بله ؟
ساعت ویکتوریا